Politica de protecție a datelor a Cardinal Entertainment SRL
 
Cardinal Entertainment SRL, cu sediul în Bulevardul Tudor Vladimirescu Nr. 29 A, Cladirea Afi Tech Park 1, Sector 5, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15088/2013, cod fiscal 32562988, va prelucra datele personale ale utilizatorilor acestui Site în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor, conform legislației în vigoare.
Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.
GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:
„orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.
Cardinal Entertainment SRL se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.
Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă Politicii de protecție a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor. Scopul acestei Politici este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.
În egală măsură, utilizarea site-ului www.bonusgroup.ro (denumit în continuare "Site") presupune acceptarea în totalitate a Politicii de protecție a datelor. Accesând și utilizând acest Site, acceptați, fără limitări, termenii și condițiile de utilizare.
Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de protecție a datelor, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 
Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dpo@bonusgroup.ro aparținând Responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu dispozițiile GDPR.

1. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

  • Informații pe care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui CV către adresa de email dedicată în acest sens, categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, studii, experiență anterioară și orice alte date pe care ni le puteți furniza cu această ocazie;
  • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări: nume, prenume, adresă de email și/sau număr de telefon;
  • Informații la care putem avea acces prin prisma unei relații contractuale între două persoane juridice. În acest sens, în vederea bunei desfășurări a relațiilor contractuale, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri. Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de email.
În cazul clienților:
  • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră și adresa de email;
  • Informații pe care ni le furnizați prin completarea formularului privind informările cu caracter promoțional, respectiv nume, prenume, serie și număr CI, număr de telefon, adresă de email, cont facebook;
  • Informații pe care ni le furnizați atunci când participați la tombolele organizate de noi: nume, prenume, număr de telefon și CNP;
  • Informații pe care le colectăm cu privire la comportamentul dumneavoastră în sălile noastre de joc prin intermediul camerelor video;
  • Informații pe care le colectăm în cadrul evenimentelor organizate în sălile de joc, respectiv fotografii și înregistrări video;
  • Informații pe care ni le transmiteți în cadrul sondajelor pe care le utilizăm în scop de cercetare de piață;
  • Pot exista situații în care, în vederea atingerii obiectivelor noastre de responsabilizare socială, vă putem sprijini în participarea la Programul Joc Responsabil, ocazie cu care vom colecta numele, prenumele și numărul dumneavoastră de telefon.
2. Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal
Utilizarea acestui Site nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

     a. Soluționarea cererilor dumneavoastră
Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume și adresa de email în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei.
Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării acestui Site vor fi utilizate de Cardinal Entertainment SRL doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți.

     b. Participarea dumneavoastră la jocurile de noroc, în sălile noastre de joc:
          - La completarea unor formulare în sălile de jocuri, în vederea transmiterii de newslettere pentru a vă ține la curent cu noutățile din sălile noastre de joc, vom colecta datele pe care sunteți de acord să ni le furnizați;
          - Vă putem solicita copia cărții de identitate în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale cu privire la verificarea identității jucătorilor și respectarea limitei vârstei de joc;
          - Vom colecta date personale în cazul în care vă înscrieți într-o tombolă sau loterie publicitară desfășurată de noi;
          - În anumite situații, putem prelucra date cu privire la comportamentul dumneavoastră în sălile noastre de joc, în scopul asigurării securității clienților și angajaților, precum și în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților;
          - Dacă ne contactați, vom păstra o înregistrare a acelei corespondențe, conform legislației în vigoare (2 ani);
          - De asemenea, vă putem solicita să completați sondaje pe care le utilizăm în scop de cercetare de piață.

     c. Buna desfășurare a relației cu partenerii noștri
          - Putem fi în situația de a ni se transmite date cu caracter personal de la reprezentanții partenerilor noștri comerciali. În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți. Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

3. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal
Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

     a) Furnizarea serviciilor de jocuri de noroc, precum și pentru executarea obligațiilor ce reies din orice contracte încheiate între dumneavoastră și noi;
     b) În scopul respectării obligațiilor stabilite de legislația specială care ne este aplicabilă, în special prin Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, a Legii privind jocurile de noroc, a Legii contabilității, și/sau a Codului Fiscal, vă vom procesa datele cu caracter personal în limita a nume, prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, sexul, vârsta, adresa permanentă și de corespondență, cetățenia, adresa de e-mail și numărul de telefon, detalii privind metoda de plată, precum și orice alte date ne sunt impuse de legile menționate mai sus. Prelucrarea se bazează pe respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă specificată de legislația specială, dar nu mai mult de 10 ani de la începerea perioadei legale de prescripție pentru fiecare caz în parte;
     c) Asigurarea securității clienților și angajaților noștri;
     d) Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților;
     e) Furnizarea de informații cu privire la actualizarea și modificarea termenilor și condițiilor, precum și cu privire la furnizarea serviciilor;
     f) Transmiterea de oferte și promoții, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
     g) Promovarea evenimentelor desfășurate de noi în spațiu public, inclusiv Facebook;
     h) Realizarea unor studii și cercetări de piață;
     i) Executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri.

4. Marketing direct
Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru invitații și comunicări care promovează serviciile furnizate de noi, în măsura în care v-ați exprimat acordul în acest sens prin completarea formularului disponibil în sălile noastre de joc.
În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul solicitării de dezabonare, pentru operarea modificărilor în sistem, putem avea nevoie de un termen de până la 48/72 de ore, interval în care este posibil să mai primiți informări de marketing.
Nu transmitem datele dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct ale acestora.

5. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai Cardinal Entertainment SRL, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.
De asemenea, în măsura în care sunteți client în sălile noastre de joc, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara UE.

6. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal
Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât în sălile noastre de joc, cât și prin intermediul Site-ului reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

7.Drepturile dumneavoastră
Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:
          - dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
          - dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
          - dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
          - dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
          - dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
          - dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dpo@bonusgroup.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.
În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.Actualizarea politici noastre de protecție a datelor
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de protecție a datelor a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

9.Contact
Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@bonusgroup.ro.