Politica de protecție a datelor a Cardinal Entertainment SRL
 
Cardinal Entertainment SRL, cu sediul în Bulevardul Ion Mihalache 15-17, Etaj 16, Bucuresti, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15088/2013, cod fiscal 32562988, va prelucra datele personale ale utilizatorilor acestui Site în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor, conform legislației în vigoare.
Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.
GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:
„orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.
SC Cardinal Entertainment SRL se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.
Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă Politicii de protecție a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor. Scopul acestei Politici este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.
În egală măsură, utilizarea site-ului www.bonusgroup.ro (denumit în continuare "Site") presupune acceptarea în totalitate a Politicii de protecție a datelor. Accesând și utilizând acest Site, acceptați, fără limitări, termenii și condițiile de utilizare.
Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de protecție a datelor, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 
Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dpo@bonusgroup.ro aparținând Responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu dispozițiile GDPR.

1. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații pe care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui CV către adresa de email dedicată în acest sens, sau prin aplicarea la un post în secțiunea Cariere, categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de email, data nașterii, localitatea de domiciliu, număr de telefon, studii, experiență anterioară și orice alte date pe care ni le puteți furniza cu această ocazie;
 • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări: nume, prenume, adresă de email și/sau număr de telefon;
 • Informații la care putem avea acces prin prisma unei relații contractuale între două persoane juridice. În acest sens, în vederea bunei desfășurări a relațiilor contractuale, putem prelucra date cu caracter personal alereprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri. Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de email.
În cazul clienților:
 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră și adresa de email;
 • Informații pe care ni le furnizați prin completarea formularului privind informările cu caracter promoțional, respectiv nume, prenume, serie și număr CI, număr de telefon, adresă de email, cont Facebook;
 • Informații pe care ni le furnizați atunci când participați la campaniile promotionale organizate de noi: nume, prenume, număr de telefon și CNP;
 • Informații pe care le colectăm cu privire la comportamentul dumneavoastră în sălile noastre de joc prin intermediul camerelor video;
 • Informații pe care le colectăm în cadrul evenimentelor organizate în sălile de joc, respectiv fotografii și înregistrări video;
 • Informații pe care ni le transmiteți în cadrul sondajelor pe care le utilizăm în scop de cercetare de piață;
 • Pot exista situații în care, în vederea atingerii obiectivelor noastre de responsabilizare socială, vă putem sprijini în participarea la Programul Joc Responsabil, ocazie cu care vom colecta numele, prenumele și numărul dumneavoastră de telefon.
2. Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal
Utilizarea acestui Site nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

     a. Soluționarea cererilor dumneavoastră
Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume și adresa de email în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei.
Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării acestui Site vor fi utilizate de SC Cardinal Entertainment SRL doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți.

     b. Participarea dumneavoastră la jocurile de noroc, în sălile noastre de joc:
          - La completarea unor formulare în sălile de jocuri, în vederea transmiterii de newslettere pentru a vă ține la curent cu noutățile din sălile noastre de joc, vom colecta datele pe care sunteți de acord să ni le furnizați;
          - Vă putem solicita copia cărții de identitate în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale cu privire la verificarea identității jucătorilor și respectarea limitei vârstei de joc;
          - Vom colecta date personale în cazul în care vă înscrieți într-o campanie promotionala desfășurată de noi;
          - În anumite situații, putem prelucra date cu privire la comportamentul dumneavoastră în sălile noastre de joc, în scopul asigurării securității clienților și angajaților, precum și în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților;
          - Dacă ne contactați, vom păstra o înregistrare a acelei corespondențe, conform legislației în vigoare (2 ani);
          - De asemenea, vă putem solicita să completați sondaje pe care le utilizăm în scop de cercetare de piață.

     c. Buna desfășurare a relației cu partenerii noștri
          - Putem fi în situația de a ni se transmite date cu caracter personal de la reprezentanții partenerilor noștri comerciali. În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți. Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

3. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal
Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

     a) Furnizarea serviciilor de jocuri de noroc, precum și pentru executarea obligațiilor ce reies din orice contracte încheiate între dumneavoastră și noi;
     b) În scopul respectării obligațiilor stabilite de legislația specială care ne este aplicabilă, în special prin Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, a Legii privind jocurile de noroc, a Legii contabilității, și/sau a Codului Fiscal, vă vom procesa datele cu caracter personal în limita a nume, prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, sexul, vârsta, adresa permanentă și de corespondență, cetățenia, adresa de e-mail și numărul de telefon, detalii privind metoda de plată, precum și orice alte date ne sunt impuse de legile menționate mai sus. Prelucrarea se bazează pe respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă specificată de legislația specială, dar nu mai mult de 10 ani de la începerea perioadei legale de prescripție pentru fiecare caz în parte;
     c) Asigurarea securității clienților și angajaților noștri;
     d) Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților;
     e) Furnizarea de informații cu privire la actualizarea și modificarea termenilor și condițiilor, precum și cu privire la furnizarea serviciilor;
     f) Transmiterea de oferte și promoții, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
     g) Promovarea evenimentelor desfășurate de noi în spațiu public, inclusiv Facebook;
     h) Realizarea unor studii și cercetări de piață;
     i) Executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri;
     j) Organizarea și administrarea proceselor de recrutare active precum și contactarea și organizarea interviurilor cu candidații;
     k) Constituirea unei baze de date a candidaților potențiali pentru procese viitoare de recrutare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în cadrul secțiunii Cariere vor fi prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră. În contextul participării dumneavoastră la procesele de recrutare, vă pot fi solicitate date cu caracter personal suplimentare, în temeiul demersurilor în vederea încheierii un contract de muncă sau în temeiul interesului legitim al SC Cardinal Entertainment SRL.

4. Marketing direct
Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru invitații și comunicări care promovează serviciile furnizate de noi, în măsura în care v-ați exprimat acordul în acest sens prin completarea formularului disponibil în sălile noastre de joc.
În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul solicitării de dezabonare, pentru operarea modificărilor în sistem, putem avea nevoie de un termen de până la 48/72 de ore, interval în care este posibil să mai primiți informări de marketing.
Nu transmitem datele dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct ale acestora.

5. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai SC Cardinal Entertainment SRL, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.
De asemenea, în măsura în care sunteți client în sălile noastre de joc, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
În ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate în cadrul proceselor de recrutare, în măsura în care vă veți manifesta în mod expres consimțământul pentru aceasta, datele dumneavoastră vor putea face obiectul transmiterii către alte societăți din grup.

Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara UE.

6. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal
Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât în sălile noastre de joc, cât și prin intermediul Site-ului reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.
Ca regulă generală, prelucrările de date cu caracter personal întemeiate pe consimțământ încetează la momentul retragerii consimțământului, aceasta echivalând cu ștergerea datelor dumneavoastră din bazele noastre de date. Trebuie să aveți în vedere faptul că exercitarea dreptului de retragere a consimțământului produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că prelucrările anterioare exercitării dreptului rămân valide.

În cazul în care datele dumneavoastră sunt incluse în baza de date SC Cardinal Cardinal Entertainment SRL privind potențiali candidați pentru procese de recrutare viitoare, durata acestora de stocare este de 1 an de zile de la data ultimului contact cu dumneavoastră în vederea participării la un proces de recrutare.

7.Drepturile dumneavoastră
Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:
           - dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
           - dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
          - dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
          - dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
          - dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
          - dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dpo@bonusgroup.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.
În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.Actualizarea politicii noastre de protecție a datelor
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de protecție a datelor a fost realizată în luna iulie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

9. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul dispozitivelor video

  9.1 Scopurile și temeiurile prelucrării

  a. Scop

Cardinal Entertainment prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în incinta în care se află sediul acestei societăți sau în punctele de lucru în care își desfășoară activitatea aceasta, al asigurării securității spațiilor și bunurilor societății, precum și al siguranței persoanelor aflate în spațiile mai sus menționate.
Sistemul de supraveghere video este utilizat pentru asigurarea siguranței și securității la sediul societății. Acest sistem are un rol complementar celorlalte sisteme de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat privind securitatea fizică.
Sistemul de supraveghere permite monitorizarea în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere video.
Trebuie să aveți în vedere faptul că operațiunile de prelucrare cu privire la datele dumneavoastră apar numai în măsura în care vă aflați în perimetrul supravegheat video, iar refuzul de a furniza aceste date echivalează cu restricționarea accesului la sediul societății.
De asemenea, în ceea ce privește persoanele care sunt prezente în spațiile în care Cardinal Entertainment își desfășoară activitatea de jocuri de noroc și pariuri, sunt desfășurate operațiuni de prelucrare a datelor constând în extragerea de imagini și utilizarea acestora pentru satisfacerea unor interese legitime ale operatorului legate de luarea unor măsuri adecvate pentru cunoașterea clientelei și pentru prevenirea producerii de pagube în patrimoniul Cardinal Entertainment de către clienții acestuia.
Având în vedere contextul în care apar aceste operațiuni de prelucrare, de tipul: distrugerilor sau manifestărilor violente verbal sau fizic se consideră că aceste comportamente creează o stare de nesiguranță în rândul persoanelor prezente în sala de joc, care dă legitimitate prelucrării datelor persoanelor.
În contextul prevenirii și protecției operatorului față de comportamentele frauduloase ale jucătorilor, operatorul a decis desfășurarea unei operațiuni de prelucrare suplimentară, prin colectarea și stocarea de imagini care să surprindă similitudinea dintre numele titularului de card bancar cu care se face plata în casieriile operatorului și numele din cartea de identitate prezentată de jucător. Pentru desfășurarea acestei prelucrări au fost avute în vedere drepturile și libertățile persoanelor vizate și s-a considerat că acestea nu prevalează asupra interesul operatorului de a asigura protecția patrimoniului său.

  b. Temeiurile prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul dispozitivelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și a elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și cele ale normelor metodologice de aplicare ale acestei Legi, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.
301/2012. Din punct de vedere a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit.c din GDPR temeiul prelucrării este reprezentat de obligația legală stabilită în sarcina operatorului de dispozițiile legale menționate.
În acest sens menționăm faptul că zonele monitorizate la sediul societății și la punctele de lucru (sălile Bonus) sunt dintre cele prevăzute de Normele metodologice, după cum urmează:
- zona de acces și zona perimetrală;
- zona echipamentelor de securitate;
- zonele cu acces restricționat;
- zona casierie – plată POS;
- zonele de transfer sau alte zone cu regim de securitate ridicat.
În ceea ce privește datele extrase din înregistrările video, acestea au ca temei art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR - interesul legitim al operatorului de a preveni comportamente care s-au dovedit a fi prejudiciabile pentru acesta sau pentru alte persoane prezente în sala de joc sau la sediul societății.
De asemenea, în ceea ce privește camera video instalată în apropierea POS, la casieriile operatorului, înregistrarea, stocarea și utilizarea acestor imagini are ca temei art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR - interesul legitim al operatorului de a proteja patrimoniul propriu, față de eventuale comportamente frauduloase ale jucătorilor care aleg să facă plata cu cardul în vederea participării la jocurile de noroc.
Imaginile extrase pot fi folosite și pentru exercitarea unui drept, în cazul în care imaginile surprind persoana vizată săvârșind o faptă pedepsită de lege penal sau contravențional.

  9.2 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și de persoane vizate

Imaginea persoanei care este surprinsă în perimetrul surprins de camerele de supraveghere.
În cazul camerei din zona casierie - plată POS, sunt înregistrate imagini cu numele și prenumele titularului cardului bancar cu care se face plata creditelor de joc și numele și prenumle titularului cărții de identitate. În cazul în care nu există concordanță între cele două nume, nu este permisă plata cu cardul.
Persoanele vizate pot fi: clienți ai operatorului sau angajați ai acestuia. Ocazional, imaginile pot surprinde și persoane care sunt prezente în raza de incidență a camerelor de supraveghere sau angajați ai unor parteneri contractuali.

  9.3 Durata prelucrării

Imaginile colectate de camerele de supraveghere, sunt stocate pentru termen mediu de 30 de zile, fiind supuse unei suprascrieri automate.
În cazul camerei din zona casierie - plată POS, imaginile înregistrate sunt stocare pentru un termen de 6 luni, de la data utilizării cardului de către jucător, după care sunt suprascrise în mod automat.
În cazul în care se produc incidente de securitate, pot fi extrase imagini și stocate separat, fie în baza unei obligații legale a operatorului (în sensul în care un organ de cercetare penală poate solicita accesul la imagini, în baza unei ordonanțe), fie pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În acest context durata de stocare este determinată de participarea sau nu a operatorului la procedura în fața instanțelor de judecată, caz în care imaginile vor fi păstrate până la rămânerea definitivă a cauzei. Dacă operatorul nu participă la procedură, imaginile vor fi șterse într-un interval de timp rezonabil de la transmiterea acestora către organul de cercetare care le-a solicitat.
Având în vedere termenul legal de depunere a unei plângeri penale în cazul unei infracțiuni de distrugere, de exemplu, imaginile extrase vor fi stocate până la luarea unei decizii cu privire la situația persoanei care se face responsabilă de distrugere. În alte situații, în care nu se urmează o procedură în fața organelor judiciare, stocarea unei imagini cu persoana vizată poate avea durata considerată necesară pentru prevenirea unor comportamente de acest tip în sălile de joc Cardinal Entertainment.

  9.4 Măsuri de securitate

Pentru asigurarea securității sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții private a persoanelor vizate, operatorul a implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice:
- limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele legale de securitate. Trebuie să luați în considerare faptul că dispozițiile legale stabilesc în sarcina noastră un termen de stocare de minimum 20 de zile.
- mediile de stocare se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică și tehnică;
- toți utilizatorii cu drept de acces au semnat fișa de post prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
- accesul la sistemul video se realizează ca urmare a definirii unor conturi de utilizator care permit accesul pe baza unei parole formată din caractere alfanumerice;
- măsuri pentru monitorizarea și detectarea încercărilor de acces;
- dreptul de acces se acordă utilizatorilor cu respectarea principiului necesar și suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
- la încetarea relației contractuale de muncă drepturile acordate utilizatorului sunt retrase;
- administratorul de sistem este persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor; - administratorul de sistem menține o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;
- responsabilul cu protecția datelor personale este consultat înainte de instalarea unui nou sistem video;
- confidențializarea prin obstrucționarea fizică a colectării altor date decât numele și prenumele aferente cărții de identitate și cardului bancar. Efectiv se plasează un șablon astfel încât să nu fie înregistrate alte date decât cele aduse la cunoștința jucătorilor cu ocazia acestei prelucrări;
- în ceea ce privește prevenirea accesului neautorizat au fost implementate măsuri pentru asigurarea trasabilității acțiunilor utilizatorilor;
- existența unui Registru de evidență a cazurilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal.

  9.5 Destinatarii datelor cu caracter personal

Orice activitate de transmitere sau dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate, control acces și prevenire a comportamentelor ce se pot dovedi prejudiciabile). În aceste cazuri va fi consultat și responsabilul cu protecția datelor.
Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului în Registrul de evidență a cazurilor de dezvăluire.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate și nu fac obiectul unor decizii automate.

  9.6 Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679, în calitatea dumneavoastră de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 • De acces și de obținere a unei copii a datelor pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește;

Trebuie să aveți în vedere faptul că dreptul de acces nu este unul nelimitat și nici absolut. În acest context, pot exista situații în care nu vă vom putea furniza informații, de exemplu: în cazul în care nu ne furnizați suficiente elemente de identificare (inclusiv un interval orar în care ați fost prezent în raza de acțiune a camerelor de supraveghere instalate în zonele menționate mai sus), sau în cazul în care nu putem scinda conținutul înregistrării astfel încât să nu vă furnizăm date ale unor terțe persoane, față de care avem obligații de asigurare a confidențialității.

 • De ștergere a datelor, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii scopului preconizat al prelucrării;
 • De restricționare a prelucrării, în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • De ștergere a datelor, cu referire la care trebuie să aveți în vedere că acesta nu este un drept absolut și poate fi exercitat în condițiile prevăzute de art. 17 din GDPR.
 • De opoziție față de prelucrarea efectuată în contextul plății cu cardul. În caz de exercitare a acestui drept, jucătorul poate beneficia de serviciile operatorului numai dacă efectuează plata în numerar.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa de email aparținând responsabilului cu protecția datelor desemnat de către Cardinal Entertainment, respectiv dpo@bonusgroup.ro, cu subiectul Formular privind exercitarea unui drept (atasat Formular privind exercitarea unui drept) . De asemenea, având în vedere acest tip de prelucrare, puteți solicita depunerea unui astfel de Formular și în sala în care v-ați prezentat.
Vom reveni către dumneavoastră cu răspunsul la solicitarea formulată în termen de 30 de zile de la data la care cererea este completă (în sensul de a permite identificarea exactă a persoanei vizate), cu excepția cazului în care cererea este una de o complexitate ridicată, caz în care termenul se poate prelungi cu încă 2 luni.
De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79 din Regulament).

10.Contact
Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@bonusgroup.ro.